Staaljournaal

StaalJournaal oktober 2020

Prijsstijging hapert. Hoe lang?

In tegenstelling tot wat vele staalverwerkers en ook wij verwachtten zette de verhoging van de staalprijzen begin oktober nog niet echt door. Weliswaar liepen de prijzen sinds de zomer fors op en bereikte coilmateriaal een basisprijs van ca. € 490 per ton, maar het beoogde marktniveau van...

Staaljournaal september 2020

Staalprijs explodeert!

“Al zouden de prijzen met € 100 per ton stijgen dan nog blijft de staalindustrie in de rode cijfers.” Wij citeren hier een afgevaardigde van een vooraanstaande Europese staalfabriek onlangs. Dit geeft maar aan hoe hoog de nood is bij de diverse producenten. In 2019 werden veel producenten geconfronteerd met...

StaalJournaal augustus 2020

Staalprijzen langzaam in de lift.

In de meeste Europese landen is het nog volop vakantie en draait de economie dus wat langzamer. Toch zijn er wel positieve ontwikkelingen te melden. Zo herstelt de autoproductie in Duitsland, Frankrijk en Italië zich beter dan eerder verwacht werd. Uit Scandinavië ontvangen we berichten dat de economie zelfs na de vakantietijd in Juli weer aangetrokken is tot bijna...

StaalJournaal juli 2020

Staalindustrie in herstelmodus?

De staalmarkt in Zuid-Europa trekt sinds juni wel aan, maar nog niet in die mate zoals men een maand geleden nog hoopte. Toch zien we in die regio’s wel spotprijzen die langzaam maar zeker hoger worden. In Italië lijdt de industrie nog heel erg onder de ingezakte materiaalbehoefte vooral in de automobiel- en de witgoed-industrie. Het gevolg daarvan is...

staaljournaal juni 2020

Turbulente tijden in de staalindustrie!

Het is wellicht vervelend, maar we kunnen er in onze branche helaas ook niet omheen. De effecten van de Coronacrisis voor de staalindustrie worden steeds helderder, maar ook pijnlijker. Ondanks alle productiebeperkingen, zoals die door de staalfabrieken werden ingevoerd en waardoor deze hoopten vraag en aanbod...

StaalJournaal Mei 2020

Staalindustrie in zeer grote crisis!

De Coronacrisis begint nu zijn tol te eisen. Staalfabrieken zien bestellingen geannuleerd worden en door afnemers wordt verzocht leveringen uit te stellen. Door de aanhoudende malaise in de automobielverkopen blijft ook de productie van auto’s en trucks stagneren. O.a. Volkswagen heeft weliswaar sinds een aantal weken...

staaljournaal april 2020

Coronacrisis treft de staalindustrie hard!

Staal wordt in de economie als een van de basisgrondstoffen beschouwd en de negatieve economische effecten van de Coronacrisis raken deze dan ook als eerste en ditmaal erg hard. De meeste staalproducenten hadden in 2018 al te lijden vanwege de sterk...

Staaljournaal maart 2020

Blokkeert Coronavirus prijsverhogingen?

Het kan snel gaan in de economie en in de staalmarkt. Vorige maand schreven wij in het StaalJournaal nog te verwachtten, dat het Corona-virus een remmende werking zou kunnen hebben op de stijgende prijzen, maar niemand voorzag dat ...

Staaljournaal februari 2020

Staalmarkt onder invloed Coronavirus!

De stijgende trend bij de staalprijzen lijkt onder druk van het Coronavirus enige stagnatie te vertonen. Het uitbreken van deze epidemie in China heeft tot gevolg gehad dat veel fabrieken hun productie tijdelijk hebben moeten...

StaalJournaal januari 2020

Staalprijzen verder omhoog!

Vorige maand berichtten wij al van een opwaartse prijsontwikkeling en die stijging heeft zich begin januari voortgezet. Drie grote staalfabrieken kondigden los van, maar wel binnen enkele dagen na elkaar, aan de basisprijs voor warmgewalste coils per direct te willen verhogen naar €480 tot 500 per ton. Dit betekent een stijging ...

StaalJournaal december 2019

Staalprijzen: verhogingen houden stand!

In de maand december is de ommekeer in de prijsontwikkeling ingezet. Gedurende de laatste weken hebben verschillende fabrieken door het verminderen van de productie, mede geholpen door de problemen bij het Italiaanse ILVA (later hierover meer), geprobeerd vraag en aanbod in de staalmarkt meer in evenwicht te brengen. Hierdoor werd ...

StaalJournaal november 2019

Staalproductie beperkt: gloort prijsherstel?

De dalende trend voor dagprijzen op de staalmarkt heeft zich eind oktober en begin november voortgezet. Veel afnemers in diverse sectoren waren nog niet bereid nieuwe contracten af te sluiten, mede ook in afwachting van ...

Staaljournaal oktober 2019

Staalcrisis woekert voort.

In eerdere edities van het StaalJournaal informeerden we onze lezers al over de stagnerende automobielproductie binnen Europa. De verkopen in diverse landen buiten de EU lopen inmiddels eveneens terug. In China is ...

Staaljournaal september 2019

Europese economie hapert. ECB grijpt in.

In de vorige editie van het StaalJournaal hebben we al melding gemaakt van de signalen die duiden op een stagnerende economische ontwikkeling binnen de Europese Unie. Het wordt mogelijk nog erger, want het is misschien ...

Staaljournaal augustus 2019

Wereldstaalproductie groeit, maar economie koelt af!

De vraag naar nieuwe personenauto’s binnen de Europese Unie blijft nog steeds zwak, als gevolg waarvan de productie ervan stagneert. In de Bondsrepubliek bijvoorbeeld is het aantal gefabriceerde personenwagens in vergelijking met dezelfde periode 2018 met 12% ...

StaalJournaal juli 2019

Economische groei zwakt af!

De onlangs gepubliceerde cijfers laten zien dat de economische groei aan het afzwakken is. Niet alleen de auto-industrie, maar ook andere sectoren laten wat lagere groeicijfers zien. Dat alles heeft gevolgen voor de vraag naar staal en andere grondstoffen. De staalprijzen staan ...

StaalJournaal Juni 2019

Malaise auto-industrie raakt Europese economie!

Al eerder berichtten wij over de stagnerende verkopen van automobielen binnen de Europese markt. Niet alleen binnen de EU speelt dit, want ook de export naar China nam af. De omschakeling van wagens met fossiele brandstoffen naar ...

StaalJournaal mei 2019

Europese staalmarkt volop in beweging!

Het ene na het andere nieuwsbericht overviel de staalmarkt de afgelopen weken. Meest opvallend en misschien met verstrekkende gevolgen was de informatie dat de Europese Commissie (EU-Commissie) wellicht de voorgenomen ...

StaalJournaal april 2019

Staalprijzen tonen geen herstel!

Ondanks dat onder andere ArcelorMittal in het eerste kwartaal van 2019 tot tweemaal toe geprobeerd heeft de prijzen voor kwartaal contracten te willen verhogen is de conclusie nu, dat die prijsstijging ...

Staaljournaal maart 2019

Onzekerheid heerst. Meer consolidatie EU-staalproductie.    

Teleurgestellende economische berichten hebben ertoe geleid, dat de heersende onzekerheid over ontwikkeling van de staalprijzen aanhouden. De staalfabrieken willen ...

StaalJournaal februari 2019

Ontwikkeling staalprijzen zeer ongewis.

Begin deze maand publiceerde ArcelorMittal (AM) het bericht dat per direct de prijzen binnen de Euopese Unie met € 30 per ton verhoogd worden. Diverse andere fabrieken hebben inmiddels het voorbeeld...

StaalJournaal januari 2019

Politieke besluiten in de staalmarkt merkbaar.

De gevolgen van de diverse politieke problemen in de wereld worden steeds meer voelbaar in de staalindustrie. Mede als gevolg van de discussie...

StaalJournaal december 2018

Onzekerheid in de staalmarkt duurt voort.

In de vorige editie van het StaalJournaal meldden wij al diverse oorzaken die de staalmarkt negatief beïnvloed hebben, waardoor er een grote aarzeling voor het afsluiten van nieuwe...

Staaljournaal november 2018

Onzekerheid sluipt de staalmarkt in

Diverse factoren beïnvloeden het sentiment op de staalmarkt steeds meer. De wijze waarop de naderende Brexit nu werkelijk gaat plaatsvinden, de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, alsmede die tussen Turkije en de VS, de politieke en... 

Staaljournaal oktober 2018

Nieuwe grote speler op de EU-Staalmarkt.

Liberty Steel is de naam van een nieuwe grote speler op de Europese staalmarkt. Dit is een dochteronderneming van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Liberty House Group, dat in 1992 opgericht werd als handelsonderneming met als afzetgebied... 

Staaljournaal september 2018

Europese staalprijzen nog stabiel.

Sinds de vakanties binnen de EU zijn afgelopen werden er nog geen grote prijsbeweging in de staalmarkt vastgesteld. Weliswaar willen diverse fabrieken hogere prijzen scoren, maar tot nu toe lijkt...

staaljournaal augustus 2018

Amerikaanse staalfabrieken profiteren van importheffingen.

In de staalmarkt van de Verenigde Staten is sprake van steeds meer tweedeling. Machinebouwers en automobielfabrikanten spreken steeds meer zorgen uit over de hoge staalprijzen, die het gevolg zijn van de... 

Staaljournaal juli 2018

Handelsoorlog VS-China raakt ook staal

De steeds harder wordende discussie over importheffingen tussen de VS en China beginnen in het Aziatische land zelf al de nodige problemen op te roepen. Juist terwijl China in de... 

Staaljournaal juni 2018

Nieuwe importheffingen voor staal in aantocht?

Het grote gespreksthema in de staalwereld op dit moment is de importbeperkende maatregelen die de Verenigde Staten genomen hebben en die tot veler verrassing c.q. teleurstelling ook voor de EU zijn gaan gelden. Een heffing van 25% betekent voor... 

Staaljournaal mei 2018

Staalprijzen nog stabiel, sentiment verandert.

De laatste maand hebben diverse staalfabrieken een licht teruglopende orderontvangst vastgesteld. Dat staat zeker haaks op de huidige economische hoogconjunctuur, maar is wellicht een reactie op de importmaatregelen (Section 232) die de VS voornemens zijn te gaan invoeren. Daar moet echter ook bij opgemerkt worden, dat de voorraden bij..

Staaljournaal april 2018

Staalprijzen stabiel, onzekerheid loert.

De Europese fabrieken houden zich strak aan het prijsregime wat men voor Q2 voor ogen had. Langere levertijden, een goede vraag en weinig hinder van lage importprijzen zijn de argumenten om de prijzen hoog te houden zo niet te verhogen. Marktprijzen voor warmgewalste coils liggen tussen...

Staaljournaal maart 2018

Mr. Trump: American Steel First!

De titel van dit StaalJournaal is een afgeleide van de beloftes die de huidige president van de VS deed tijdens zijn campagne in de race voor het Witte Huis. Bij staal voert hij die uitspraak inderdaad uit. Artikel 232: een importheffing van 25% op geïmporteerd staal ter bestrijding van oneerlijke concurrentie en ter bescherming van de nationale staalindustrie. Het blijft echter een ...

staaljournaal februari 2018

Staalprijzen EU: prijsstijgingen zetten door!

Terwijl in Azië ten gevolge van het Chinese Nieuwjaar (15 t/m 21 februari) de markt wat rustiger lijkt, draait in de EU de economie enorm goed. In Nederland noteert het CBS het hoogste groeicijfers sinds...

StaalJournaal januari 2018

Staalprijzen EU: trend opwaarts!

De prijzensituatie op de wereldmarkt variëren van stabiel tot sterk opwaarts. In de VS hebben diverse fabrieken hun prijzen voor warmgewalst materiaal met succes wederom verhoogd. Daar dreigt zelfs een schaarste aan coils, waardoor de fabrieken kansen zagen een...

Staaljournaal december 2017

Begint 2018 met hogere prijzen?

Medio december kondigde ArcelorMittal een forse prijsstijging aan voor levering in het 1e kwartaal 2018. In de voorafgaande week bleek de producent uit de markt te zijn gegaan om zich sterk te maken voor hogere prijzen. De algemene marktsituatie nodigt...

Staaljournaal november 2017

Staalprijzen: trend lijkt stijgend.

De gesprekken tussen de staalmakers en de automobielindustrie zijn in volle gang, waarbij de eerstgenoemden een prima onderhandelingspositie hebben verkregen. Immers concurrentie van buiten de EU is er wel, maar het te verkrijgen importmateriaal wordt aangeboden op een prijsniveau ongeveer...

StaalJournaal oktober 2017

Staalprijzen: in de wachtstand?

Sinds eind september stellen we vast dat er nauwelijks beweging zit in de ontwikkeling van de staalprijzen. Waardoor is dat gekomen? De fabrieken wilden prijzen voor levering in het 4e kwartaal verhogen, maar de markt heeft daarop nauwelijks gereageerd. Ten eerste was...

StaalJournaal september 2017

Turbulente herfst op komst?

Schreven we in onze edities van juli en augustus al dat een hogere staalprijs realistisch te noemen was, intussen mogen we vaststellen dat het inderdaad werkelijkheid geworden is. Wij constateren dat alle Europese staalmakers met prijzen komen die...

Staaljournaal Augustus 2017

Staalprijzen hoger in de herfst?

Terwijl zo’n beetje heel West-Europa langzamerhand van vakantie terug keert vonden er in de eerste helft van deze maand een aantal bijzondere gebeurtenissen plaats. De EU-Commissie besloot begin augustus tot het invoeren van....

Staaljournaal juli 2017

Staalfabrieken willen staalprijzen verhogen.

In het tweede kwartaal van 2017 kalfden de prijzen voor diverse staalproducten wat af. Warmgewalste coils bijvoorbeeld verloor op de spotmarkt in de laatste 3 maanden ca. € 30-40 per ton. Die daling leidde ertoe, dat de fabrieken bij...

Staaljournaal juni 2017

Onzekerheid sluipt de staalmarkt binnen.

Terwijl de Europese Commissie de eerdere voorlopig genomen importbeperkende maatregelen jegens Chinees staal onlangs voor definitief verklaarde en de Chinese regering daar erg verontwaardigd op reageerde blijft het in de staalmarkt onduidelijk welke kant het opgaat met de prijzen. Je zou verwachten dat...

Staaljournaal mei 2017

Staalprijzen: uiteenlopende visies

Sinds het moment dat de EU-Commissie besloten heeft voor een aantal landen af te zien van importbeperkende heffingen is de staalprijs wat onder druk komen te staan. Om misverstanden te voorkomen: dat geldt voor relatief laagwaardige kwaliteiten en niet al te grote (import-)hoeveelheden. In Midden- en Oost-Europa circuleren bijvoorbeeld ...

staaljournaal april 2017

Zijn de staalprijzen over hun hoogtepunt?

De opwaartse trend bij de staalprijzen lijkt even te stagneren. Als reactie daarop horen we er inmiddels veel speculaties over de vraag in welke richting de prijzen de komende maanden zullen gaan. De grote orderstroom van begin dit jaar bij de Europese staalfabrieken lijkt inderdaad wat...

Staaljournaal maart 2017

Protectionisme: bedreiging of kans voor de staalindustrie?

Veel landen verspreid over alle continenten hebben importheffingen op staal uit China ingevoerd om daarmee oneerlijke concurrentie tegen te gaan en vooral bedoeld ter bescherming van de eigen staalindustrie. Een voorbeeld is de VS, want daar geldt een (forse) anti dumping heffing van 266% op warmgewalste rollen staal uit China. Maar het land gaat nu nog verder, want...

Staaljournaal februari 2017

Staalprijzen stijgen verder/Verwarring over Chinese staalproductie.

De sterk gestegen prijzen in het 1e kwartaal houden stand en het lijkt er op dat in het 2e kwartaal nog hogere prijzen doorgevoerd gaan worden. ArcelorMittal kondigde onlangs voor warmgewalste coils een basisprijs van € 600 aan en enkele ...

Staaljournaal januari 2017

Staalprijzen: de opwaartse trend lijkt aan te houden!

Mocht er in december nog discussie zijn over in welke richting de staalprijzen zich zouden ontwikkelen, dan is die vraag nu wel beantwoord. De markt is gewend aan en heeft de hogere prijzen wel geaccepteerd. Daarmee is het hogere prijsniveau definitief een feit, maar komt natuurlijk ook de vraag om de hoek kijken of dat in het 2e kwartaal zo zal blijven?

Staaljournaal December 2016

Staalprijzen: meningen over ontwikkelingen zijn verdeeld!

Het zijn bijzonder roerige tijden op de staalmarkt. De prijsverhogingen, die diverse fabrieken in november hebben aangekondigd, blijken spijkerhard te zijn. Beschermd door de importbeperkende maatregelen die de EU genomen heeft, de hogere bezettingsgraad van de productiecapaciteiten en de sterk gewijzigde wisselkoersverhouding tussen de Euro en de Amerikaanse $ blijven...

staaljournaal november 2016

Einde prijsstijgingen nog niet in zicht?

De anti dumping (AD) maatregelen die de EU vorige maand ingevoerd heeft sorteren duidelijk hun effect op de staalprijzen. In diezelfde maand werden er door diverse staalfabrikanten al verhogingen aangekondigd, maar vervolgens in de 2e week van november......

Staaljournaal oktober 2016

Zonnige vooruitzichten voor Europees staal?

Begin oktober kondigde de Europese Commissie een anti dumping maatregel aan op onder meer Chinees staal. Mogelijk met terugwerkende kracht tot ca. 3 maanden geleden wordt er op kwarto plaatstaal en coils uit China een importheffing gelegd. Op kwarto platen wordt ca. 70% toeslag geheven en op coils ca. 20%. Voorlopig geldt de maatregel voor de eerstkomende.......

Verder lezen? Vraag ons gratis maandelijks Staaljournaal aan!

Staaljournaal september 2016

ArcelorMittal verhoogt staalprijzen. Toekomst IJmuiden?

Zoals wij in ons vorig StaalJournaal al voorzichtig aankondigden worden er nu door verschillende fabrieken signalen over prijsstijgingen afgegeven. Het meest concreet hierbij is ArcelorMittal dat begin september berichtte voor leveringen vanaf november 2016 een verhoging van......

Staaljournaal augustus 2016

Materiaal schaarste en nieuwe prijsverhogingen op komst?

In de discussie over te lage importprijzen en hoe de Europese staalindustrie te beschermen schijnt de EU nu een duidelijke keuze te hebben gemaakt. Begin augustus maakte de EU-Commissie bekend de voorlopige anti-dumping heffing op koudgewalst staal uit......

Staaljournaal juli 2016

Houden de hogere staalprijzen stand?

De forse prijsverhogingen van de afgelopen maanden werden gevolgd door een stabilisatie plus hier en daar een lichte daling. Die bescheiden neerwaartse trend werd veroorzaakt doordat er even wat meer importen de Zuid-Europese havens bereikten, waardoor in de EU-landen.......

Staaljournaal juni 2016

Orderportefeuilles EU-staalfabrieken goed gevuld!

Ondanks de forse prijsverhogingen die de EU-staalmakers sinds februari hebben doorgevoerd hebben zij erg veel orders kunnen noteren, waardoor de levertijden behoorlijk uitgelopen zijn. Sommige fabrieken zijn zelfs voor levering in het 3e kwartaal uit de markt gegaan en diverse staalproducenten melden.....

Verder lezen? Vraag ons gratis maandelijks Staaljournaal aan!

Staaljournaal mei 2016

Staalprijzen op drift!

Sedert februari zijn de prijzen voor de diverse platte producten tussen de € 80 en € 125 per ton gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht, want enkele EU-fabrieken hebben al......

Staaljournaal april 2016

Prijsstijging ijzererts, schroot en staal houdt aan!

Na de redelijk onverwachte prijsstijgingen in maart wordt de markt nu overspoeld met nog meer berichten van prijsverhogingen. Per april zien we prijzen voor warmgewalste coils, die tot wel......

Staaljournaal maart 2016

Staalprijzen op drift?

Ineens begin maart vlogen de prijzen voor ertsen en gewalst staal in China met 12 tot 15% omhoog. Die stijging kan worden verklaard uit een aantal oorzaken: ten eerste de licht toegenomen vraag sinds het.....

Staaljournaal februari 2016

Europese staalmakers op de Chinese pijnbank

De meeste staalfabrieken binnen de EU hebben over het jaar 2015 grote tot zeer grote verliezen geleden. Bijvoorbeeld de ArcelorMittal Group meldde een negatief resultaat van maar liefst $6,7 miljard. Maar ook Tata Steel en SSAB boekten allebei rode cijfers. De negatieve resultaten zouden veroorzaakt zijn door......

Verder lezen? Vraag ons gratis maandelijks Staaljournaal aan!

Staaljournaal januari 2016

Druk op EU Commissie neemt toe.

Zoals we al in december schreven neemt de roep om importbeperkende maatregelen in te voeren voor gewalst staal uit o.a. China toe en wordt de druk op de EU Commissie om nu eens concrete stappen te ondernemen tegen......

Staaljournaal december 2015

Einde aan de prijsdaling?

De roep om importbeperkende maatregelen tegen te laag geprijsd gewalste staalproducten binnen Europa wordt steeds luider. Maar de vraag is of die maatregelen er inderdaad zullen komen en dat wordt vergezeld met de vraag of......

Staaljournaal november 2015

Goedkoop importstaal ernstige bedreiging EU-Staalindustrie!

Rusland, China en Oekraïne zijn de drie belangrijkste exporteurs van staal naar Europa. Rusland is van deze drie de grootste, maar het is toch vooral China, dat haar totaal exportvolume dit jaar fors......

Staaljournaal oktober 2015

Is de staalproductie over haar hoogtepunt heen?

De World Steel Association (WSA) heeft onlangs bekend gemaakt dat naar haar opvatting de groei van staalproductie voorbij is. Profiteerde de staalindustrie tot nu toe van de enorme economische groei in China dan volgt nu de......

Verder lezen? Vraag ons gratis maandelijks Staaljournaal aan!

STAALJOURNAAL ONTVANGEN?

Vraag hier uw geheel vrijblijvende offerte aan!